Home Uncategorized Duurzaamheid in Etten-Leur

Duurzaamheid in Etten-Leur

by admin

Duurzaamheid is een steeds groter onderwerp in onze samenleving. De overheid voert allerlei groene maatregelen in om ervoor te zorgen dat iedereen duurzamer woont en werkt. Deze regels worden ook doorgevoerd in de gemeenten. Wist je dat iedere gemeente mag beslissen hoe afval wordt opgehaald? En wist je dat Etten-Leur steeds meer inwoners heeft? Hieronder lees je wat voor initiatieven er lopen.

Steeds meer inwoners

Etten-Leur is in de loop der jaren hard gegroeid. In 1995 woonden er 34.410 mensen in de gemeente. Binnen 23 jaar tijd is dat aantal opgelopen tot 43.532. Dit laatste getal is op 1 januari 2018 gemeten. De groei van een gemeente is een mooie ontwikkeling, maar het brengt automatisch ook andere gevolgen met zich mee. Meer inwoners in de gemeente, betekent dat er ook meer huizen gebouwd moeten worden. Daarnaast betekent meer inwoners ook meer afval.

Afvalverwerking

Per jaar wordt er in Etten-Leur 120 kilo restafval per persoon ingezameld. De gemeente heeft een nieuw beleid opgesteld waardoor het aantal kilo’s restafval in 2020 nog maar 100 kilo zou zijn. Het doel is om uiteindelijk 30 kilo restafval per persoon te verwerken. Etten-Leur heeft een lange weg te gaan om dit voor elkaar te krijgen, maar ieder individu kan zijn steentje bijdragen. Zo helpt het al enorm als ieder huishouden het afval goed scheidt. Glas bij glas, plastic bij plastic en schoon papier bij schoon papier. Is dit lastig? Dan is een extra rolcontainer neerzetten in Etten-Leur wellicht een oplossing.

Samenwerken met andere gemeenten

Het beter scheiden van afval kan de gemeente al veel groener maken. Elke gemeente streeft min of meer dezelfde doelen na op duurzaamheidsgebied. Eén gemeente kan het verschil maken, maar samen sta je sterker. Vandaar dat het gebied in het westen van Brabant samenwerkt om energieneutraal te worden. Zij bundelen hun krachten onder naam Ons2050. Ons2050 werkt hard om energie te besparen. De energie die dan overblijft, moet duurzaam worden opgewekt. Ten slotte, wordt er gewerkt aan eigenaarschap. Iedereen die een initiatief wil starten moet hiervoor een platform kunnen vinden om zijn of haar idee in werking te zetten.

Energiebesparing bedrijven

De gemeente Etten-Leur stuurt ook aan op een groener beleid in het bedrijfsleven. De gemeente is dan ook in volle gang met de maatregel die vanaf de overheid is ingesteld, door te voeren. Vanaf 1 juli 2019 is het voor bedrijven en instellingen die 50.000 kWh elektriciteit of 25.000m3 aardgas (of meer) verbruiken, verplicht om energiebesparende maatregelen in te stellen. Op die manier dragen niet alleen huishoudens, maar ook grotere bedrijven hun steentje bij.

Relevante berichten

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept