Home Online Waarom je zeker behoeften hebt aan algemene voorwaarden

Waarom je zeker behoeften hebt aan algemene voorwaarden

by admin

Als bedrijf kan je er in de praktijk eigenlijk zo goed als niet omheen dat je geconfronteerd wordt met allerhande potentiële risico’s en aansprakelijkheden. Gelukkig is het mogelijk om je hier deels tegen in te dekken. Eén van de mogelijkheden die hiertoe worden aangeboden is het opstellen van duidelijke algemene voorwaarden. Op het ogenblik dat je over dergelijke voorwaarden beschikt zal je dan ook steeds kunnen vaststellen dat je over een bepaalde juridische basis beschikt om op terug te kunnen vallen. Ben jij ook van plan om een nieuwe onderneming op te richten en ben je nog niet zo

vertrouwd met algemene voorwaarden en wat ze voor jou kunnen betekenen? Dan kan het zeker de moeite waard zijn om even de onderstaande informatie door te nemen.

Wat zijn algemene voorwaarden precies?

Laat ons vooral beginnen bij het begin. De algemene voorwaarden waar je bedrijf over kan beschikken zijn zoals de naam reeds laat vermoeden voorwaarden die algemeen van aard zijn. Dit betekent dat ze het merendeel van de verschillende onderdelen en aspecten van je bedrijf belichten. Je zal dan ook steeds kunnen vaststellen dat deze voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende onderdelen. Het gaat hierbij dan concreet om onder meer de volgende onderdelen:

  1. De betalingsvoorwaarden;
  2. De verplichtingen van de klant;
  3. De verplichtingen waar jij als bedrijf aan moet voldoen;
  4. De eventuele zichttermijn die van toepassing is;
  5. Hoe klanten eventuele klachten kenbaar kunnen maken;
  6. Welke rechtbanken eventueel bevoegd zijn bij juridische geschillen;

De beschikking hebben over deze voorwaarden is duidelijk geen overbodige luxe. Heel wat bedrijven worden immers op een zeker ogenblik geconfronteerd met mogelijke problemen of schadeclaims die ze eigenlijk (deels) hadden kunnen voorkomen wanneer ze over grondige AV’s hadden beschikt. Let wel, het is van cruciaal belang om er zeker van te zijn dat de inhoud van je voorwaarden niet tegen de wetgeving ingaat. Anders zou dat mogelijks problemen kunnen opleveren bij een geschil.

Kan je, je voorwaarden zelf opstellen of doe je dat beter niet?

Tegenwoordig kan je vaststellen dat er op het internet menig aantal verschillende standaard algemene voorwaarden zijn terug te vinden. Veel bedrijven, in het bijzonder startups kiezen er voor om gebruik te gaan maken van deze voorwaarden. Dat is natuurlijk een mogelijkheid, maar eigenlijk wordt dit niet aangeraden. Dit niet in het minst omdat de voorwaarden helemaal niet zijn afgestemd op jouw persoonlijke onderneming. Het is dus best mogelijk dat bepaalde voorwaarden helemaal niet op jouw bedrijf van toepassing (kunnen) zijn. Omwille van deze reden wordt het dan ook eigenlijk sterk aanbevolen om er de voorkeur aan te geven om je AV’s te laten opstellen door een jurist. Zo ben je er ook meteen zeker van dat ze volledig correct zijn opgesteld.

Hoeveel kost het opstellen van algemene voorwaarden?

Het spreekt voor zich dat er voor het opstellen van algemene voorwaarden bepaalde kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten vallen in de praktijk echter zeer goed mee. Bovendien is het zo dat algemene voorwaarden eigenlijk slechts één keer dienen te worden opgesteld. Eventueel kan het vereist zijn om ze af en toe nog even bij te schaven, maar die kosten vallen dan sowieso erg goed mee. Er is dus helemaal niets dat je tegen hoeft te houden om AV’s te laten opstellen, in tegendeel. Kijk voor meer informatie op https://www.rocketlawyer.com/nl/nl

Relevante berichten

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept